Gratis guide:

Framtidens
kundservice

Inget företag har råd med dålig kundservice: en effektiv kundservice är helt enkelt en konkurrensfördel. I framtidens framgångshistorier kommer ny teknik att användas och kundservice integreras i varje möte med kunden.

 

Ladda ner PDF

VAD FÖRVÄNTAS AV KUNDSERVICE?

I vår rapport kombineras - utifrån forskning och erfarenhet - framtidsperspektiv på kundservice och de förväntningar som följer med det. Vi vill med den här vägledningen ge dig tips, råd och idéer på hur du kan utveckla er kundservice.

Förhoppningsvis kommer det här att ge dig nya kunskaper och inspiration som sedan kan användas för att låta ditt företags kundservice tydligare fokusera på att bemöta kunderna på ett öppet, mänskligt och tillmötesgående sätt och med respekt för deras känslor – och samtidigt fungera som en tillväxtfaktor för ditt företag.

 

I praktiken handlar ett klokt resursutnyttjande om att hantera enkla rutinupp- gifter med kortast möjliga fördröjning, oftast genom automation och genom att utöka självbetjäningen när detta gör kundupplevelsen enklare, smidigare och mer effektiv.

Kundservicens framtid – ladda ner vår rapport

Vår rapport sammanställer forskning och erfarenhetsbaserade kunskaper om framtidens kundservice och förväntningarna på den. Med den här rapporten vill vi ge dig några tips, idéer och riktlinjer som kan ge dig inspiration när du omprövar processer och verktyg för din kundservice.

 

About Enreach

CREATE CONTACT MAGIC ON PURPOSE

Enreach is a European-based unified communications provider championing a style of open collaboration that makes contact between business and small teams magic. Putting right-sized technology in reach of every kind of business – no matter the size – is what we do every day for entrepreneurs, wholesale partners and service providers.

We make business technology, connectivity and productivity integration easy for organisations as they grow. Businesses in different industries have requirements for staying in contact with their employees and customers. Our products and services optimise these contact points allowing people to reach new levels of productivity. Enreach is not just our name, it embodies the way we enable businesses to work.

Because we understand that in the new normal, reaching the potential of what fuels business success depends on having the expertise and underlying systems to make your people their most productive.