Ta med dig relevanta insikter till varje interaktion

Med våra lösningar som gör underverk

Boka en demo Kontakta oss

VARFÖR RÖSTEN ÄR EN VIKTIG KANAL

Rösten är det äldsta och mänskligaste sättet att kommunicera med kunder på. Trots alla våra chattbotar, texter och sociala kanaler plockar folk upp telefonen när det handlar om viktiga saker. Då kan de till exempel höra att någon ler, känna av empati och alla de andra saker som förmedlas via den mänskliga rösten.

Rösten har alltid varit viktig och spelar en stor roll i interaktionen mellan människor. Vårt ömsesidiga förtroende bygger på kommunikation och dialog. Vi förmedlar känslor genom vår röst. Vi kan känna av när någon verkligen bryr sig och vill hjälpa. Vi kan till och med ”höra” ett leende.

Kundmöten blir mer intima och varma om du kan höra den andra personens röst och har relevant kunddata tillgänglig. Kundlojaliteten och möjligheten till merförsäljning förbättras. Enreach har inlett ett samarbete med Salesforce för att låta rösten vara hjärtat i kundtjänst via omnikanal. Röst, kunddata och rapportering ger en helhetsbild av kunden.

Embedded Voice

LÅT OSS FÖRENA RÖST OCH DATA

Den inbyggda rösten är utformad för att stödja och komplettera kundservice i flera kanaler för kontaktcenter och omnikanaler. Hur smidig tjänsten är och hur väl den fungerar kan följas genom övervakning och rapportering. Systemadministratörerna kan använda applikationer för tjänstehantering för att konfigurera systemet.

Läs mer →

homepage-image-tint

Salesforce

Den främsta röstplattformen för Salesforce

När du skapar en bättre röstkanalupplevelse – som att erbjuda en engagerad, mänsklig konversation istället för väntmusik och opersonliga manus – får du faktiskt mer lojalitet och ökad merförsäljning.

Läs mer →

Salesforce

Mobile

MOBIL FÖR FÖRETAG

Forskning visar att företag förlorar motsvarande upp till 90 miljoner pund i potentiell försäljning varje år på grund av missade samtal. 85 % av missade samtal rings aldrig tillbaka. Med en lösning för mobiltelefoni från Enreach är ditt företag väl rustat för att kunna besvara fler samtal.

Läs mer →

Mantalkingonthemobilephone

Microsoft Teams

ÖKA ER PRODUKTIVITET MED ENREACH OCH MS TEAMS

Enreach kompletterar Microsoft Teams Voice med Direct Routing. Certifierad integrering och samtalskapacitet på begäran som drivs av BeneCloud-plattformen. BeneCloud är utrustad med moderna röst- och operatörstjänster. Implementeringen kräver inga lokala komponenter i kundens nätverk eller platser. Lösningen uppfyller alla dina behov för en enhetlig kommunikationsplattform, inklusive Microsoft Teams samt mobil- och fast telefoni.

Läs mer →

collaboration-video-collaboration-hero

Microsoft Dynamics 365

RÖSTLÖSNING FÖR MICROSOFT DYNAMICS 365

Inga fler informationssilon – en enda plattform för all kundkontakt. Intelligent automatisering av arbetsflöden, smart dirigering av samtal och effektiv ärendehantering. Röst som nyckelkanal för en kundupplevelse i världsklass.

Läs mer →

enreach-contact_rt

Outbound

HJÄLP DINA AGENTER ATT HA MER MENINGSFULLA SAMTAL

  • Få tillgång till statistiken över dina samtal i realtid.
  • Hantera strategin för att kontakta leads och öka försäljningsresultatet.
  • Automatisera dina arbetsflöden för leads med hjälp av utlösare för att integrera med externa system, t.ex. webbplatser, CRM-system och externa källor för databerikning.

Läs mer →

collaboration-callcenter

Flows

LÖSNINGEN SOM FÖRENAR DESIGN, UTFÖRANDE OCH ANALYS

Våra funktioner gör det möjligt för dig att skapa en fantastisk kundresa i flera kanaler då rätt information tillhandahålls vid rätt tidpunkt och till rätt personer – det får ditt företag att växa.

Läs mer →

flows-mobile-tint

Vi finns där när du behöver oss, och är osynliga när du inte gör det

Vill du veta hur vi arbetar?

Oavsett dina kommunikationsbehov har vi en lösning som förändrar hur team samarbetar, kunder lyckas och företag fungerar. Låt oss diskutera dina behov ytterligare – vi älskar att träffa nya, spännande människor.

Kontakta oss